Budowa wentylacji mechanicznej w budynku głównym dla potrzeb zadania „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul.Chopina w Kętrzynie – II etap”