Chcesz złożyć reklamację?

Pisemne reklamacje można składać w sekretariacie MWiK Spółka z o.o. ul. Poznańska 6, Kętrzyn
oraz telefonicznie pod numerami 897514953, 897514906

Sposób załatwiania reklamacji opisuje UCHWAŁA Nr LX/382 /05 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2005 r.
o regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn