Działy spółki

Spółka swoje podstawowe zadania realizuje poprzez właściwe działy spółki. Najważniejsze z nich, to :

      Dział Gospodarki Ściekowej:

  • Mechaniczno - Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków "Trzy Lipy"

      Dział Gospodarki Wodnej:

  • Stacje uzdatniania wody w Jeżewie
  • Stacja uzdatniania wody w Karolewie    

        Dział Usług:

  • Wydział Usług Wodociągowych i Wykonawstwa
  • Wydział Usług Kanalizacyjnych i Warsztatów

        Dział Sprzedaży

        Ośrodek Wypoczynkowy