2018-02-26

Budowa instalacji fotowoltaicznej OŚ Trzy Lipy współfinansowana w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Efektywność energetyczna”