2018-01-15

Instalacja fotowoltaiczna OŚ Trzy Lipy

W dniu 28 grudnia 2017 roku Spółka podpisała z Województwem Warmińsko-Mazurskim umowę o dofinansowanie projektu: „Instalacja fotowoltaiczna OŚ Trzy Lipy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.