"Sukcesywna dostawa kruszyw realizowana na zadaniu głównym „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie – II etap”