Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Innowacyjne rozwiązania
 
Ekologiczna oczyszczalnia
 
Wodne atrakcje
 
Nowoczesny sprzęt
 
Kętrzyńska Przystań
 
 

Aktualności

27.04.2023
KOMUNIKAT  Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętrzynie INFORMUJEMY, ŻE DNIA 02.05.2023 (WTOREK) SPÓŁKA BĘDZIE NIECZYNNA Za utrudnieni przepraszamy
06.03.2023
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje o wprowadzeniu nowego cennika usług obowiązującego od 03.2023 r.
23.02.2023
Uchwała Nr 3/2023 Rady Nadzorczej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętrzynie z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Na podstawie art. 10a ust. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 679 z późn. zm.), § 18 ust. 1 pkt 5a Umowy Spółki oraz § 3 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kętrzynie, po przeprowadzeniu głosowania, uchwala co następuje: §1 Powołuje Pana Prusika Wiesława do Zarządu Spółki, powierzając funkcję Prezesa Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kętrzynie, na okres jednej kadencji, począwszy od dnia 01 lutego 2023 r. §2 Uchwała wchodzi w życe z dniem podjęcia. Głosy: za 5, przeciw 0, wstrzymujących się 0
19.12.2022
W dniu 16 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kętrzynie podjęła uchwałę nr 17/2022 w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w celu wyboru Prezesa Zarządu Spółki.  Pisemne zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 30 grudnia 2022 r. do godziny 15:00, za potwierdzeniem odbioru w Sekretariacie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kętrzynie przy ulicy Poznańskiej 6, lub drogą pocztową (poczta kurierska) na powyższy adres.    Szczegółowe dane dotyczące postępowania kwalifikacyjnego zamieszczono na stronie internetowej Spółki www.mwik.ketrzyn.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kętrzynie. 
29.08.2022
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje o wprowadzeniu nowego cennika usług obowiązującego od 09.2022 r.

Archiwum

2023
2022
2020
2019

Zobacz także

Telefony

89 751 49 06
Dział Sprzedaży
89 751 49 53
Dział Sprzedaży
89 751 21 58
Oczyszczalnia ścieków Trzy Lipy
89 752 13 05
Stacja uzdatniania wody Jeżewo
994
Pogotowie wodociągowe
605 209 755
Pogotowie wodociągowe