UWAGA
DRODZY KLIENCI!

Z uwagi na konieczność przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa
SARS-CoV-2 oraz w trosce o wasze bezpieczeństwo informujemy, że

w budynku Spółki może znajdować się maksymalnie 1 interesant.
Obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zakryty nos i usta.

Inkasenci nie będą dokonywali odczytów wodomierzy w lokalach. Nasi klienci proszeni są o podawanie odczytów wodomierzy w wybranej formie:
telefonicznie: 89 751 49 53 lub 89 751 49 06,
e-mailem: sprzedaz.mwik@e-ketrzyn.pl,
listownie na adres: MWiK Spółka z o .o. ul. Poznańska 6, 11-400 Kętrzyn, poprzez wrzucenie do urny w siedzibie Spółki informacji ze stanami wodomierzy

Godziny otwarcia kasy
7.00 – 14.30
przerwa 10.00 – 10.15


Pragniemy również poinformować, że powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody a także odbioru ścieków.
 
Innowacyjne rozwiązania
 
Ekologiczna oczyszczalnia
 
Wodne atrakcje
 
Nowoczesny sprzęt
 
Kętrzyńska Przystań
 
 

Dokumenty

Cennik Usług
Informacja w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. z siedzibą w Kętrzynie
Wniosek o rozwiązanie umowy
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn
Wzór umowy z korzystającym z lokalu w budynku wielorodzinnym - wodomierz podlicznik
Zarządzenie w sprawie zwiększonych opłat za przyjęcie ścieków z wozów asenizacyjnych
Wzór umowy z właścicielem budynku jednorodzinnego- wodomierz główny
Zawiadomienie o terminie realizacji robót
Wniosek o określenie warunków przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, odprowadzenia wód opadowych i gruntowych
Wzór umowy z właścicielem budynku wielorodzinnego - wodomierz główny
Wniosek o przyłączenie
Komunikat Nr 01/2017 w sprawie twardości wody
Wzór umowy z właścicielem budynku wielorodzinnnego rozliczanego wraz z lokalami - wodomierz główny
Wzór umowy dla dostawców ścieków przemysłowych - wodomierz główny
Powiadomienie o braku zużycia wody
Sposób załatwiania reklamacji
Wniosek o przeksięgowanie nadpłaty na konto bankowe
Oświadczenie o zmianie adresu do korespondencji
Wniosek o zawarcie umowy
Oświadczenie o tytule prawnym do lokalu dla nowych Odbiorców

Zobacz także

Telefony

89 751 49 06
Dział Sprzedaży
89 751 49 53
Dział Sprzedaży
89 751 21 58
Oczyszczalnia ścieków Trzy Lipy
89 752 13 05
Stacja uzdatniania wody Jeżewo
994
Pogotowie wodociągowe
605 209 755
Pogotowie wodociągowe