Kliknij aby zobaczyć numery alarmowe
 
Innowacyjne rozwiązania
 
Ekologiczna oczyszczalnia
 
Wodne atrakcje
 
Nowoczesny sprzęt
 
Kętrzyńska Przystań
 
 

Zapytania ofertowe

09.10.2023
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego   Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Poznańska 6, 11-400 Kętrzyn zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie zamówienia: "Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024" Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami – Beata Kubiak tel. 89 751 4953, e-mail: b.kubiak.mwik@e-ketrzyn.pl.   Treśc w załączniku.
03.10.2023
Zapytanie ofertowe Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kętrzynie, ul. Poznańska 6, 11-400 Kętrzyn, NIP 742 000 09 15, REGON 510030175 tel. 89 751 49 53, e-mail: a.wojtkiewicz.mwik@e-ketrzyn.pl - zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż systemu monitoringu i zabezpieczenia bazy Spółki ul. Poznańska 1  w Kętrzynie 2.    Termin realizacji zamówienia: do 16.11.2023r. 3.    Dodatkowe informacje i dokumenty określające szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia (załączniki): 1)   Zestawienie materiałów niezbędnych do wykonania monitoringu i zabezpieczenia bazy Spółki (załącznik nr 1). 2)   Zamawiający wymaga aby towar dostarczony w ramach zamówienia był nowym, nie używanym. 3)   Zamawiający wymaga min. 24 miesięcznej gwarancji i obsługi serwisowej na dostarczone i zamontowane urządzenia. 4)   Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić z obsługi zamontowanego monitoringu wizyjnego 1 osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. 5)   Przed montażem lokalizację kamer oraz systemu zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego. 6)   Zamawiający zobowiązuje się do zakupu i ułożenia kabli zasilających urządzenia monitoringu i zabezpieczenia. Warunki udziału i kryteria oceny...
23.03.2023
Kętrzyn, 23 marca 2023 r.   ZAPYTANIE OFERTOWE Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kętrzynie, ul. Poznańska 6,  11-400 Kętrzyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000192305, posiadająca kapitał zakładowy 7.483.800 zł, NIP 742-000-09-15, zwana dalej „Wydzierżawiającym”, będąca dzierżawcą Ośrodka Wypoczynkowego „KĘTRZYŃSKA PRZYSTAŃ” (Ośrodek) położonego nad jeziorem Przystań, zlokalizowanego pod adresem Przystań 3, 11-600 Węgorzewo, zaprasza do złożenia oferty na:    PODDZIERŻAWĘ CZĘŚĆ BUDYNKU HANGARU ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „KĘTRZYŃSKA PRZYSTAŃ”  Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE BARU – TAWERNY. 1.     Okres poddzierżawy: od dnia podpisania umowy do 30 września 2023 r. 2.     Minimalna kwota czynszu poddzierżawnego: 43.000 zł netto. Do wartości kwoty czynszu netto zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki. 3.     Kryteria oceny ofert:       - Wysokość zaoferowanego czynszu poddzierżawnego (nie niższa niż ustalona w pkt. 2), waga kryterium 60%       - Doświadczenie w prowadzeniu działalności gastronomicznej, w zakresie zbiorowego żywienia ludności, w szczególności w obiektach turystycznych/wypoczynkowych – waga kryterium 40% 4.     Termin składania ofert: do...

Archiwum

2023
2021
2020
2019

Zobacz także

Telefony

994
Pogotowie wodociągowe
605 209 755
Pogotowie wodociągowe
89 751 49 06
Dział Sprzedaży
89 751 49 53
Dział Sprzedaży
89 751 21 58
Oczyszczalnia ścieków Trzy Lipy
89 752 13 05
Stacja uzdatniania wody Jeżewo