Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Innowacyjne rozwiązania
 
Ekologiczna oczyszczalnia
 
Wodne atrakcje
 
Nowoczesny sprzęt
 
Kętrzyńska Przystań
 
 

Zapytania ofertowe

23.03.2023
Kętrzyn, 23 marca 2023 r.   ZAPYTANIE OFERTOWE Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kętrzynie, ul. Poznańska 6,  11-400 Kętrzyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000192305, posiadająca kapitał zakładowy 7.483.800 zł, NIP 742-000-09-15, zwana dalej „Wydzierżawiającym”, będąca dzierżawcą Ośrodka Wypoczynkowego „KĘTRZYŃSKA PRZYSTAŃ” (Ośrodek) położonego nad jeziorem Przystań, zlokalizowanego pod adresem Przystań 3, 11-600 Węgorzewo, zaprasza do złożenia oferty na:    PODDZIERŻAWĘ CZĘŚĆ BUDYNKU HANGARU ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „KĘTRZYŃSKA PRZYSTAŃ”  Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE BARU – TAWERNY. 1.     Okres poddzierżawy: od dnia podpisania umowy do 30 września 2023 r. 2.     Minimalna kwota czynszu poddzierżawnego: 43.000 zł netto. Do wartości kwoty czynszu netto zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki. 3.     Kryteria oceny ofert:       - Wysokość zaoferowanego czynszu poddzierżawnego (nie niższa niż ustalona w pkt. 2), waga kryterium 60%       - Doświadczenie w prowadzeniu działalności gastronomicznej, w zakresie zbiorowego żywienia ludności, w szczególności w obiektach turystycznych/wypoczynkowych – waga kryterium 40% 4.     Termin składania ofert: do...

Archiwum

2023
2021
2020
2019

Zobacz także

Telefony

89 751 49 06
Dział Sprzedaży
89 751 49 53
Dział Sprzedaży
89 751 21 58
Oczyszczalnia ścieków Trzy Lipy
89 752 13 05
Stacja uzdatniania wody Jeżewo
994
Pogotowie wodociągowe
605 209 755
Pogotowie wodociągowe